Izdana brošura s temama zdravlja

U sklopu provedbe aktivnosti projekta Prevencija-korak do zdravlja izdana je edukativna Brošura s temama zdravlja i načinima preveniranja malignih bolesti. Brošura ima edukativni i informativni karakter te sadrži teme vezane uz prevenciju bolesti i važnost angažiranja samog pojedinca na osiguranju vlastitog zdravlja.