Stavi pravu stvar na pravo mjesto

Dani
Sati
Minute
Sekunde

Novska za nju!

OSNOVNE INFORMACIJE

16. listopada 2022.

IZABERI SVOJU UTRKU

5 km

OSNOVNE INFORMACIJE

STARTNI PAKET:

IZABERI SVOJU UTRKU

10 km

OSNOVNE INFORMACIJE

STARTNI PAKET:

IZABERI SVOJU UTRKU

Dječje utrke

OSNOVNE INFORMACIJE

Prijaviti svoje dijete možete na način da pošaljete email na adresu info@aknoga.hr sa podacima:

Naslov: Prijava na dječju utrku

Prijavljujem svoje dijete (ime i prezime), rođeno (stavite puni datum) na utrku. 

Mi ćemo djetetu na osnovi datuma pripisati kategoriju u koju pripada. 

Uplata kotizacija
Banka: Privredna banka Zagreb
IBAN: HR8723400091110963331
BIC: PBZGHR2X
Model:00-OIB
Opis plaćanja: Ime + Prezime – Dječja utrka

STARTNI PAKET: