DOJKE – DAR I POTENCIJALAN PROBLEM

U sklopu manifestacije Dan zdravih dojki predstavljen je projekt Prevencija – korak do zdravlja njegovi ciljevi i aktivnosti.

Održana je edukativna radionica na temu prevencije i ranog otkrivanja raka dojke te su članice udruga nositelja i partnera na projektu sudjelovale u utrci s ciljem podizanja svijesti žena o važnosti prevencije i usvajanja zdravih životnih navika i sportskih aktivnosti u očuvanju zdravlja.

Da bi borba protiv raka na nacionalnoj razini bila uspješna nužno je da svaki pojedinac odgovorno pristupi brizi o svom zdravlju na razini primarne i sekundarne prevencije. U edukaciji je stavljen fokus na prevenciju raka dojke te edukaciju o rizičnim i zaštitnim čimbenicima u prevenciji raka dojke. Sudionice su dobile ključne informacije vezane uz
epidemiologiju i prevenciju raka dojke te poticaj za aktivniju ulogu u očuvanju zdravlja i preuzimanje odgovornosti za odlazak na redovite kontrole.