starenje-zena-promjene-u-starosti

Predavanje: Starenje žena i promjene u starosti

Predavanje na temu o starenju žena te promjena koja se pri tome događaju održano je 2. srpnja u prostorijama Centra za mlade u Novskoj. Predavanje je održala Ivana Popek, dr. med.

Starenje je prirodan proces koji traje cijeli život od trenutka kad smo se rodili, a obuhvaća biološke, psihološke i socijalne promjene kod svakog pojedinca. Osobe starije životne dobi definiraju se kao one koje imaju 65 godina i više.

Kako se povećava životna dob, događaju se mnogobrojne promjene organa i organskih sustava, što dovodi do progresivnog slabljenja i oštećenja njihove funkcije, pa se u starosti učestalije javljaju pojedine kronične bolesti.

starenje-zena-promjene-u-starosti

Kako starimo, postupno dolazi i do promjena u izgledu tijela i funkcioniranju organa i organskih sustava. Te promjene su dio normalnog životnog ciklusa a započinju već nakon 40-te godine života.

Predavanje se održava u sklopu projekta Prevencija-korak do zdravlja UP.02.2.1.08.0033 koji je sufinancirala EU iz Europskog socijalnog fonda (85%) i Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%). Nositelj projekta Atletska grupa “Novljanska grupa atletičara” Novska, partner na projektu Udruga sportske rekreacije „Nora“ Novska