Kako spriječiti rak grlića maternice

Prevencija se dijeli na primarnu prevenciju koja obuhvaća cijepljenje i odgovorno spolno ponašanje te sekundarnu prevenciju, redoviti preventivni ginekološki pregled i Papa test.

Djevojkama i ženama preporuča se ginekološki pregled redovito, jednom godišnje, a Papa test obavljati prema uputi ginekologa ovisno o nalazu i utvrđenom stanju.

Preventivne ginekološke preglede potrebno je obavljati i u razdoblju kada prestaju ili su prestala mjesečna krvarenja, u perimenopauzi, menopauzi i postmenopauzi

Cijepljenjem, odgovornim spolnim ponašanjem i redovitim preventivnim ginekološkim pregledima gotovo svaki rak vrata maternice može se spriječiti!