Dobrobit sporta i fizičke aktivnosti na zdravlje

Predavanje se održalo u sklopu provedbe projekta Prevencija-korak do zdravlja UP.02.2.1.08.0033. Projekt je sufinancirala EU iz Europskog socijalnog fonda.